Nesvítíte někde zbytečně?

Tato otázka zaznívala už za socialismu, a byť se od těch dob mnohé změnilo, nepozbyla na významu. Jiné je snad jedině to, že zatímco tehdy bylo energií záhodno šetřit proto, že se jí nejednou nedostávalo, dnes si tuto otázku klademe spíše proto, že je taková energie dražší a dražší. A nikomu se nechce platit více, než je zdrávo, než je nezbytně nutné.
žárovka na těle

Jak si počínat, abychom platili za elektřinu pokud možno oku co nejvíce lahodící účet? Je to vlastně vcelku prosté. Jak praví dejme tomu , stačí svítit tím správným způsobem, a hned jsou ty platby takové přijatelnější.

Ovšem jak svítit, aby nás to vyšlo na co nejpřijatelnější sumu? A aby nás to přitom pokud možno nikterak neomezovalo?

Ne, našinec vážně nemusí svítit petrolejkou nebo svíčkou, aby ušetřil za elektřinu. Jednak proto, že by si zkazil oči a při sebemenší troše neopatrnosti mohl navíc napáchat případným požárem i hodně velké škody, jednak proto, že ani svíčky nebo petrolej nejsou zadarmo a kdo ví, nebyla-li by tato předpotopní svítidla spíše ku škodě, než k užitku.

Ani loučí nebo pochodní jeden svítit nemusí. To by sice levnější než elektřina bylo, protože kus dřeva se vždycky najde, jenže by to bylo ještě nebezpečnější. Takový otevřený plamen by něco zapálil ještě snáze. A navíc by to člověku začadilo byt, a aby pořád myslel na sirky či zapalovač, kterými by si rozsvěcel místo tradičního vypínače.
otazníky na dveřích

Bohatě stačí, když se člověk rozhoupe a vymění svá dosavadní elektřinu požírající světla za nějaká úspornější svítidla. Zdá se to být sice banální, ale věřte, že to funguje. Že je to opravdu tak.

Má-li člověk doma svítidla, jež mají nízkou spotřebu energie, jednoznačně na elektřině ušetří, a to vesměs i tehdy, když se nikterak neomezuje.

Třeba takové led žárovky dokážou přinést i nemalou úsporu. A navíc jsou současně i praktické a velice spolehlivé a jejich světlo není o nic horší než světlo tradičních žárovek, jež jsou ve srovnání s nimi učiněnými energožrouty.

Stačí si doma svítit „ledkami“ a hned je líp. O tolik líp, že nemusíte ztlumovat světlo ani ve chvíli, kdy držíte v ruce vyúčtování spotřeby elektrického proudu. Na takové číslo náhle můžete radostně a směle hledět i za plného světla.

Led žárovek, jak jinak.