Elektronické metody sběru dat


Heatmapy (teplotní mapy) –v barvách jsou znázorňovány plochy, na které se uživatel při návštěvě webu podíval, nebo na co kliknul. Místa, na která se klikalo nejvíce, jsou zbarvená do červena. Místa, která byla spíše opomíjená, jsou zbarvena do modra. Jednotlivá kliknutí se spojují do ucelených bloků, které se zvýrazňují podle intenzity klikání.
tv na nožičkách
RFID čipová technologie –slouží k identifikaci zboží. Navazuje na systém čárových kódů. Pro marketéry jsou obrovským přínosem v rámci monitorování pohybu produktů či zákazníků po prodejní ploše. V současnosti je tato technologie vylepšená, a umožňuje naprosto přesně sledovat pohyby nákupních vozíků a produktů v prodejně. Dokonce dokáže odlišit, zda zákazníci pouze projíždějí nebo zda něco nakupují. Díky tomu lze efektivně umístit zboží v prodejně.
Peoplemetr –elektronické zařízení, umístěné ve vybraných domácnostech, které umožňuje sledovat množství a strukturu diváků televizních pořadů v kterýkoliv okamžik. Malé krabicové zařízení je napojené na televizi a průběžně odesílá data o tom, jaký program v televizi běží, a kdo je v danou chvíli u televizního vysílání přítomen. Získané informace jsou statisticky váženy. Získaná data pak slouží televizním stanicím k hodnocení a tvorbě programové skladby a reklamním agenturám k plánování a hodnocení úspěšnosti televizních reklamních kampaní. Systém je možné využít i pro bleskové ankety a výzkumy veřejného mínění, hodnocení TV pořadů apod.
Audiometr –lze je chápat jako mobilní peoplemetry. Mohou měřit poslechovost a třeba i sledovanost televizí mobilně, když není uživatel doma (např. na chatách, chalupách, v barech, kinech, restauracích, apod.). Dokážou podat ucelený obraz o vystavení komerčními sděleními v průběhu celého dne. Mohou mít podobu hodinek nebo malé krabičky v kapse.
rfid čip
Tachystoskop –přístroj, který umožňuje ukázat zákazníkovi na krátkou dobu nějaké sdělení. Moderní metoda je založena na prezentaci objektů prostřednictvím LCD nebo plazmových obrazovek připojených k řídícím počítačům. Krátká expozice nějakého objektu je následována zjišťováním dojmů, které si ze zkoumání osoba odnesla.