Proč nechat vyklizení bytu na profesionálech

Vzpomínky na pozůstalého

Někteří lidé by si zvládli vyklidit byt sami, zvláště pak v situacích, kdy v něm není mnoho věcí, ale jakmile do něj vstoupí hlavním vchodem, začnou kolem sebe vnímat pozůstalého z různých předmětů. Nejhorší to bývá tehdy, máte-li k zemřelému osobní hluboký vztah, tehdy je výhodnější si odtud odnést na památku pouze pár předmětů a příliš dlouho se tu nezdržovat. Specializovaná firma vyklidí byt přesně podle vašich požadavků a ponechá v něm pouze to, co uznáte za vhodné.

předměty v bytě

Nebezpečné předměty

Velkým problémem bývají nalezené nebezpečné předměty, jako jsou syntetické chemikálie, zejména jedy, různá čistidla, odmašťovadla, palivo, vyřazené výbojky a zářivkové trubice, rozbité či rozsypané sklo atp. Při vyklízení bytu tu můžete narazit na hnilobu a plíseň, např. pod kobercem či linoleem, můžete se tu setkat s nebezpečným hmyzem (štěnicemi, blechami, roztoči) a koneckonců i s omamnými látkami, pokud v bytě žil např. bývalý drogově závislý nájemník. Máte-li sebemenší podezření na něco podobného, vyklízecí firmě to dejte na vědomí včas, aby se na situaci mohla připravit.

bytový dům

Hmotnost a objem nákladu

Některé byty mohou být před vyklízením důkladně vyčištěné, takže v nich žádná kontaminace nebezpečnými látkami nehrozí, ale překvapí vás tu množství, velikost a hmotnost některých břemen. Může jít např. o fragmenty starožitného nábytku, křišťálové lustry, staré poškozené klavíry, velké pultové mrazáky a mnoho dalších věcí, které se třeba neprojdou dveřmi a musí se spouštět z bytu po laně oknem či balkonem. Některé předměty je nutné zdemolovat a rozebrat na menší části a k tomu je třeba určité fyzické síly a potřebného technického vybavení. A právě toto jsou důvody, proč neriskovat újmu na zdraví nebo poškození interiéru domu a raději práci svěřit specialistům, kteří zajistí nejen výnos předmětů, ale i jejich přepravu na sběrné dvory.