Veřejné služby

V každém vyspělém státě existují veřejné služby, které tu jsou pro ochranu našeho bezpečí, majetku i životů. Lidé, kteří je poskytují často riskují své životy a přicházejí do velmi stresových a náročných situací, které se mohou zdát bezvýchodné, ale tito lidé si vždy poradí a vhodné řešení rychle najdou.

Mezi tyto služby patří služby policejní. Jak asi ví každé malé dítě, policisté hlídají naši bezpečnost, řeší problémy, když někdo překročí zákon a ochraňují naše práva i náš majetek před jejich poškozením či znehodnocením.
londýnská ambulance

Dalšími hrdiny, kteří slouží veřejnosti, jsou hasiči, kteří při nebezpečných požárech zachraňují naše životy a bojují s ohnivým živlem. Hasiči ale bojují také s jinými živly. Například s vodou při povodních, kdy se snaží vystavět ochranné hráze a bariéry, zachránit osoby, které jsou uvězněni v již zatopených domech. Bojují i proti větru, který polámal stromy a naházel je do silnic, kde znemožňují dopravu. Další situací, kdy nám přispěchají hasiči na pomoc, je dopravní nehoda, když je potřeba vyprostit zraněnou osobu z vozu, přispěchají se svou vyspělou vyprošťovací technikou a pomohou.
dva hasiči

Třetí složkou integrovaného záchranného systému státu jsou zdravotníci, kteří jezdí se sanitními vozy a zasáhnou vždy, když jsou přivoláni, ať už jde o záchranu života při úrazu, či náhlé vážné nemoci, například mrtvici. Zachraňují nejen životy, které už tu jsou, ale čas od času také pomáhají na svět novému životu, to když rodička nestihne včas dopravu do porodnice.
vrtulník nad vojáky

Veřejné služby jsou i další, jako například horští záchranáři, vodní záchranáři a vojáci. Všem Vám dámy a pánové děkujeme za to, co jste se rozhodli dělat, totiž zachraňovat životy a při tom často riskovat vlastní život. To je úplně nejvíc, co každému můžete dát, jeho zdraví a život, který mohl předčasně skončit na silnici či jinde. Děkujeme.