Základní příslušenství do bazénu

Čerpadlo a filtrace – jsou obvykle tím prvním, co k bazénům příslušenství patří. Filtrační okruh musí být správně propočítán, velmi záleží na výkonu čerpadla a na velikosti zrnek filtračního písku. Tyto dva parametry jsou pro správnou funkci celého systému naprosto zásadní. Pokud budou zrnka písku příliš malá, čerpadlo se zadusí, velká zrnka zas nebudou filtrovat dostatečně. Optimální velikost zrn je cca od 0,6 do 1,2 mm.

voda v bazénu

Chemická desinfekce – druhým krokem je pořízení desinfekčních prostředků pro eliminaci patogenních mikroorganismů. Může to být chlornan sodný v tabletách nebo mořská sůl do zařízení na elektrolýzu vody, které uvolňuje ionty sodíku a chlóru – oba způsoby jsou tedy chlorovou chemií. Namísto chlóru lze k desinfekci využít UV lampu nebo zařízení k výrobě ozónu.

žena v baazénu

Přípravky proti řasám – speciální algicidní přípravky brání rozmnožování řas a s nasazením vločkovače se jich z vody zbavíte efektivně. Algicid řasy zahubí a vločkovač je sloučí do větších celků, které se již zachytí ve filtraci a části jich spadne na dno bazénu.

Bazénový vysavač – vysavač je nezbytný jednak pro odsávání popadaných vloček odumřelých řas a také pro odstranění dalších nečistot, jako jsou větší kusyy organického materiálu (vlasy, chlupy, odumřelá kůže, zbytky kosmetických přípravků, tráva, listy, mrtvý hmyz atd. Vysavače mohou být plně automatické, poloautomatické nebo manuální.

Bazénové plachty – některé se využívají pro zakrytí vodní hladiny jako ochrana před nečistotami, jiné, geotextilní fólie se používají jako ochrana nádrže při pokládání na zemský povrch.

Schůdky – schůdky by měly být bezpečné a vhodné právě pro váš typ bazénu. Vyrábí se v mnoha variantách, kde dominuje nerezová ocel a protiskluzová stupátka. Některé schůdky mají bezpečnostní opatření, aby nemohly do bazénu vlézt malé děti.